Skip to content Skip to footer
EnglishPolish
EnglishPolish
Fundacja

Exercise is Medicine

W 2007 roku Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (ACSM) we współpracy z Amerykańskim Towarzystwem Medycyny (AMA) połączyły swoje działania i stworzyły inicjatywę Exercise is Medicine (EIM) https://www.exerciseismedicine.org/.

W ciągu ponad dekady działalności EIM uzyskało wsparcie wielu narodowych i międzynarodowych instytucji medycznych i stało się organizacją pozarządową działającą na całym świecie. Jest jedną z największych światowych organizacji zajmujących się promocją aktywnego stylu życia. W szczególności, ideą powołania EIM jest sprawienie, aby aktywność fizyczna była częścią planu terapeutycznego na każdej wizycie lekarskiej u każdego pacjenta. Badania naukowe potwierdzają skuteczność aktywności fizycznej jako leku w wielu chorobach przewlekłych. Dlatego też w ramach opieki zdrowotnej nad pacjentem coraz częściej na całym świecie podnoszona jest rola ruchu, jako elementu zapobiegania i leczenia chorób przewlekłych.

EOS_4281

Promujemy aktywny styl życia

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na całym świecie

 
Polski ośrodek EIM oficjalnie powstał 01 czerwca 2017 roku, kiedy podpisałyśmy umowę z EIM Global. Jesteśmy 45 ośrodkiem EIM na świecie.
 

Exercise is Medicine Poland zajmuje się aktywizacją polskiego społeczeństwa poprzez zwiększenie świadomości na temat wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, prowadzenie programów treningowych, warsztatów praktycznych dla różnych grup wiekowych. Jednocześnie dociera do profesjonalistów zajmujących się sportem i medycyną, aby edukowali swoich podopiecznych i zachęcali ich do większej aktywności fizycznej.

Czym się zajmujemy

Cele statutowe Fundacji:

Edukacja

Działania dwutorowe - edukacja profesjonalistów z zakresu sportu i medycyny oraz społeczeństwa polskiego.

Integracja

Organizowanie i prowadzenie działań łączących sport i medycynę.

Promocja

Promowanie i wspomaganie inicjatyw z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Wsparcie

Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym w zakresie upowszechniania sportu i medycyny.

Inne

Promocja i upowszechnianie wiedzy, edukacja w zakresie wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia w profilaktyce chorób, jak również w procesie leczenia chorób przewlekłych.
Zespół

Fundacja EIM:

Rada Naukowa Fundacji:

Uczelnie, Instytuty, Towarzystwa Naukowe, z którymi ściśle współpracuje EIM w Polsce:

Zrealizowane projekty

Działania Fundacji Exercise is Medicine, wspierające edukację społeczeństwa i angażujące społeczności lokalne oraz edukację profesjonalistów w zakresie zdrowia publicznego, ochrony zdrowia i sportu.

About Us – Exercise is Medicine
Go To Top